Co nowego?

miniatura

ORZECZENIE NSA DOTYCZĄCE OPODATKOWANIA WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

24 września 2018, w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię, Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów rozstrzygnął dotychczasowe rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych i orzekł z korzyścią dla naszego klienta, (…)

iż art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. ma również zastosowanie w przypadku, gdy właścicielem wyodrębnionych lokali pozostaje jeden podmiot. Dotychczas w orzecznictwie Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego poszczególne składy orzekające uzależniały możliwość stosowania powołanego przepisu, który określa korzystny dla podatników sposób opodatkowania nieruchomości stanowiących współwłasność, od wyodrębnienia lokali co najmniej dla dwóch podmiotów.