Co nowego?

miniatura

Wygrana kancelarii w sporze z Narodowym Funduszem Zdrowia

Sąd Najwyższy utrzymał korzystne dla Klienta Kancelarii – podmiotu prowadzącego działalność leczniczą – rozstrzygnięcia sądów I oraz II instancji, w sprawie dotyczącej zapłaty za świadczenia nadlimitowe.Nasza Kancelaria już na etapie przedsądowym reprezentowała Klienta, który domagał się zapłaty wynagrodzenia za nadlimitowe wykonania świadczeń zdrowotnych w postaci hemodializoterapii oraz świadczeń dializoterapii otrzewnowej od Narodowego Funduszu Zdrowia.

W postępowaniu sądowym Kancelaria wykazała, że wskazane świadczenia stanowią świadczenia udzielane w stanach nagłych, a tym samym nie mogą być limitowane.

Sądy I i II instancji podzieliły stanowisko zaprezentowane przez naszą Kancelarię. Z kolei, na etapie sporu przed Sądem Najwyższym przedstawiliśmy argumenty przemawiające za odmową przyjęcia skargi kasacyjnej NFZ do rozpoznania.

Sprawę prowadził adw. Łukasz Caban oraz adw. Monika Urbańska.