Zespół

Partnerzy

MONIKA SMOLAREK+48 22 630 30 87, +48 602 125 474 monika.smolarek@srclaw.pl

Radca prawny. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1989. W roku 1993 ukończyła aplikację radcowską i została wpisana na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Pracowała m.in. w Centrali Handlu Zagranicznego – Inter-Vis Ltd. jako prawnik wewnętrzny (1989-1993), w KPMG jako radca prawny na stanowisku m.in. National Director of Legal Services (1993-1998) oraz w kancelarii Wierzbowski Eversheds jako radca prawny, m.in. szef Zespołu Fuzje&Przejęcia oraz Nieruchomości (1998-2005).

Była stypendystką Rady Europy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Birmingham w zakresie studiów nad problematyką Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

W 2004 roku ukończyła studia podyplomowe “Podstawy prawne procesu inwestycyjnego w Polsce” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Specjalizuje się w prawie cywilnym i handlowym, w tym w zakresie fuzji i przejęć oraz prawie dotyczącym obrotu nieruchomościami. Doradzała spółkom z kapitałem zagranicznym inwestującym w Polsce, sprawowała nadzór i przygotowywała raporty z analiz prawnych (”due diligence”), świadczyła pomoc prawną przy transakcjach, w tym uczestniczyła w przygotowywaniu i negocjowaniu odpowiednich umów. Przygotowywała i prowadziła projekty restrukturyzacji spółek handlowych, świadczyła usługi prawne w zakresie doradztwa dotyczącego łączenia, nabywania, a także likwidacji podmiotów gospodarczych.

Jest autorką publikacji w International Financial Law Review, M&A Yearbook, Rzeczpospolitej oraz Gazecie Prawnej.

MARCIN ROGALA+48 22 630 30 89, +48 606 397 189 marcin.rogala@srclaw.pl

Adwokat. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w roku 1998. W roku 2003 ukończył aplikację adwokacką i został wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Pracował dla kancelarii „Pawlak & Kiełczewski” s.c. jako prawnik (1998-1999), w Deloitte & Touche w Dziale Prawnym jako prawnik (1999), oraz w kancelarii Wierzbowski Eversheds jako adwokat, członek Zespołu Fuzje&Przejęcia oraz Nieruchomości (2000-2005).

W 2004 roku ukończył studia podyplomowe “Podstawy prawne procesu inwestycyjnego w Polsce” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Świadczy pomoc prawną przede wszystkim w zakresie prawa cywilnego i handlowego (w szczególności w kwestiach dotyczących fuzji i przejęć oraz obrotu nieruchomościami). Doradzał przy zakładaniu spółek, przy transakcjach nabycia udziałów/akcji, nieruchomości, przedsiębiorstw oraz łączeniach podmiotów gospodarczych.

Jest autorem publikacji w International Financial Law Review, Palestrze, Prawie Spółek i Rzeczpospolitej.

ŁUKASZ CABAN+48 22 630 30 88, +48 604 054 312 lukasz.caban@srclaw.pl

Adwokat. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2000. W roku 2005 ukończył aplikację adwokacką i został wpisany na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Pracował w “Peugeot Polska” Sp. z o.o. jako prawnik wewnętrzny (2000-2002), a także w kancelarii Wierzbowski Eversheds jako adwokat, członek Zespołu Fuzje&Przejęcia oraz Nieruchomości (2002-2005).

W 2001 roku ukończył studia podyplomowe z zakresu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

Specjalizuje się w prawie obrotu nieruchomościami oraz prowadzeniu spraw sądowych. Współpracuje od wielu lat z podmiotami z branży medycznej. Był zaangażowany również w świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego i handlowego. Reprezentował klientów w licznych postępowaniach sądowych i administracyjnych dotyczących nieruchomości (w szczególności w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie), ponadto uczestniczył w wielu sporach sądowych z podmiotami z branży medycznej oraz z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Prowadził szkolenia dotyczące teoretycznych i praktycznych aspektów umów najmu w centrach handlowych i magazynowych. Jest współautorem komentarza do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz przewodnika o dochodzeniu roszczeń w Polsce.


Współpracownicy

MONIKA URBAŃSKA +48 22 630 30 84, +48 666 863 545 monika.urbanska@srclaw.pl

Adwokat. Ukończyła studia na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w roku 2006. W latach 2006-2010 odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. W roku 2010 ukończyła aplikację adwokacką i została wpisana na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Ukończyła dwuletni program studiów z zakresu prawa brytyjskiego oraz wspólnotowego w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, organizowany przez University of Cambridge we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jak również studium prawa międzynarodowego i kultury zachodu na University of Notre Dame du Lac (Indiana, Stany Zjednoczone).

Jest również absolwentem studium podyplomowego “Zarządzanie Finansami Firmy” organizowanego przez Uniwersytet Ekonomiczny (dawniej: Akademia Ekonomiczna) w Krakowie.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Kancelarii Tomczak i Partnerzy Spółka Adwokacka (2005-2006). W czasie studiów odbywała praktyki w kancelarii notarialnej Jolanty Teresy Demczyszyn w Sochaczewie, była również wolontariuszem Fundacji Akademia Iuris udzielającym porad prawnych pro bono.

Zajmuje się przede wszystkim transakcjami typu M&A oraz sporami sądowymi, a także obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych. W kręgu jej zainteresowań pozostają również zagadnienia prawa własności intelektualnej.

WOJCIECH MAJDIUK +48 22 630 30 82, +48 668 301 880 wojciech.majdiuk@srclaw.pl

Radca prawny. Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim w roku 2001. W latach 2006 – 2010 odbył aplikację radcowską. W 2010 roku zdał egzamin radcowski i został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w latach 2003 – 2006 w organach administracji samorządowej, zajmując się m.in. problematyką gospodarki nieruchomościami oraz zamówień publicznych.

Jako laureat konkursu „Grasz o staż” odbył praktykę w kancelarii Wierzbowski Eversheds (2005 r.).

Zajmuje się przede wszystkim prawem obrotu nieruchomościami oraz transakcjami typu M&A, a także obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych.

Alicja Popłonkowska +48 22 630 30 90 alicja.poplonkowska@srclaw.pl

Adwokat. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim w 2008 roku oraz Instytut Socjologii na tym samym uniwersytecie w 2009 roku. Od 2009 roku odbywała aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Od 2013 roku jest adwokatem w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie.

Zajmuje się przede wszystkim prawem procesowym i obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych.

Krzysztof Mikołajczyk +48 22 630 30 94 krzysztof.mikołajczyk@srclaw.pl

Adwokat. Krzysztof jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywał jako prawnik wewnętrzny dla spółek wiodącej polskiej grupy medialno-telekomunikacyjnej (2011-2012) oraz w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland (2012-2014). Od października 2014 r. świadczy obsługę prawną dla klientów naszej kancelarii.

Krzysztof specjalizuje się w obsłudze prawnej przedsiębiorców w zakresie prawa gospodarczego i handlowego. Zainteresowania zawodowe Krzysztofa koncentrują się wokół problematyki ochrony danych osobowych i prywatności, technologii informacyjno-komunikacyjnych, własności intelektualnej oraz prawa ochrony konsumentów.

Maciej Turczyński +48 22 630 30 86, +48 664 995 031 maciej.turczynski@srclaw.pl

Radca prawny. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W roku 2012 ukończył aplikację radcowską i został wpisany na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

Maciej współpracował wcześniej z naszą kancelarią w latach 2009-2014, zajmując się głównie doradztwem w zakresie prawa obrotu nieruchomościami.

W ostatnich latach, poza obsługą prawną podmiotów z branży nieruchomości oraz branży reklamowej i marketingowej, kierował także Działem Legal & Compliance spółki Burger King Poland S.A., gdzie odpowiedzialny był za bieżące doradztwo prawne na rzecz grupy kapitałowej, zarządu spółki oraz jej poszczególnych działów, wdrażanie nowych projektów, jak również nadzór nad procesem inwestycyjnym oraz procedurę zawierania umów najmu i dzierżawy.

Specjalizuje się w prawie nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem najmu komercyjnego oraz doradztwa w branży hotelowej, a także w prawie gospodarczym. Angażuje się również w świadczenie pomocy prawnej z zakresu prawa cywilnego i handlowego.