Co nowego?

miniatura

Zmiany przepisów kodeksu cywilnego dotyczące przedawnienia roszczeń

9 czerwca 2018 zmieniono przepisy kodeksu cywilnego dotyczące przedawnienia roszczeń. Zmiany dotyczą miedzy innymi skrócenia dotychczasowego ogólnego terminu przedawnienia roszczeń z 10 do 6 lat.

Termin przedawnienia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi w dalszym ciągu 3 lata.