1 MARCA 2019 R. WEJDZIE W ŻYCIE ISTOTNA NOWELIZACJA KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH I KODEKSU CYWILNEGO

25 stycznia 2019

Nowelizacja wynikająca z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym wprowadza kilka nowości w Kodeksie spółek handlowych, dotyczących m.in. (…)
· zasad wypłat dywidendy;
· wprowadzenia obowiązku zwrotu zaliczki przez wspólników, jeżeli spółka z o.o. ostatecznie poniosła stratę albo osiągnęła zysk mniejszy niż wypłacone zaliczki;
· zasad składania rezygnacji przez jedynego członka zarządu;
· umożliwienia głosowania pisemnego przy podejmowaniu uchwał będących przedmiotem zwyczajnego zgromadzenia wspólników;
· doprecyzowania zasady reprezentacji spółki w likwidacji;
· korekty przepisów o podziale i przekształceniu spółek.
W Kodeksie cywilnym zmieniono natomiast zasady potwierdzania umów zawartych przez osobę działającą jako organ osoby prawnej bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu (art. 39 k.c.).

wróć do listy artykułów

back to news list

Leading Firm Legal 500 Emea 2024