nasza kancelaria

Kancelaria powstała w 2005 roku, a inspiracją dla nas była chęć świadczenia pomocy prawnej przy zachowaniu bezpośredniego kontaktu z Klientami oraz elastycznego reagowania na ich potrzeby. Nasi partnerzy łączą teoretyczną wiedzę prawniczą z doświadczeniem zawodowym i zrozumieniem praktyki obrotu gospodarczego zdobytym w polskich i międzynarodowych firmach prawniczych i konsultingowych. Jesteśmy kancelarią oferującą swoim Klientom pełen zakres usług prawnych, ale koncentrujemy się przede wszystkim na świadczeniu pomocy prawnej w dziedzinach, w których od wielu lat się specjalizujemy.

Od początku naszej działalności, nasza siedziba mieści się w Warszawie przy ulicy Emilii Plater 28, w budynku Warsaw Corporate Center.

W okresie działalności Kancelarii udało nam się zbudować komplementarny i zgrany zespół, zdolny zarówno do obsługiwania wielu zleceń w jednym czasie, jak i do podejmowania się pomocy prawnej przy dużych projektach, wymagających jednoczesnej pracy wielu prawników.

Jesteśmy członkiem Skandynawsko-Polskiej Izby Gospodarczej.

partnerzy

Monika Smolarek

+48 22 630 30 87
+48 602 125 474

Radca prawny

Specjalizacje: prawo cywilne i handlowe, restrukturyzacje oraz prawo dotyczące obrotu nieruchomościami.

Doradza spółkom z kapitałem zagranicznym inwestującym w Polsce, sprawuje nadzór i przygotowuje raporty z analiz prawnych („due diligence”), świadczy pomoc prawną przy transakcjach nabywania/sprzedaży podmiotów gospodarczych i nieruchomości, łączeniach i restrukturyzacjach podmiotów gospodarczych.

Autorka publikacji w International Financial Law Review, M&A Yearbook, Rzeczpospolitej oraz Dzienniku Gazecie Prawnej.

Partner w Kancelarii od 2005 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała również w kancelarii Wierzbowski Eversheds jako radca prawny, m.in. szef Zespołu Fuzje i Nabycia oraz Nieruchomości (1998-2005), w KPMG jako radca prawny na stanowisku m.in. National Director of Legal Services (1993-1998) oraz w Centrali Handlu Zagranicznego Inter-Vis Ltd. jako prawnik wewnętrzny (1989-1993).

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych „Podstawy prawne procesu inwestycyjnego w Polsce” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Stypendystka Rady Europy na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Birmingham w zakresie studiów nad problematyką Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.

Marcin Rogala

+48 22 630 30 89
+48 606 397 189

Adwokat

Specjalizacje: prawo cywilne i handlowe, w szczególności kwestie dotyczące fuzji i przejęć oraz obrotu nieruchomościami.

Doradza przy zakładaniu spółek, przy transakcjach nabycia udziałów/akcji, nieruchomości, przedsiębiorstw oraz łączeniach podmiotów gospodarczych.

Autor publikacji w International Financial Law Review, Palestrze, Prawie Spółek i Rzeczpospolitej.

Partner w Kancelarii od 2005 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał również m.in. w kancelarii Wierzbowski Eversheds jako adwokat, członek Zespołu Fuzje&Nabycia oraz Nieruchomości (2000-2005), w Deloitte & Touche w Dziale Prawnym jako prawnik (1999) oraz w kancelarii Pawlak & Kiełczewski jako prawnik (1998-1999).

Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, studia podyplomowe „Podstawy prawne procesu inwestycyjnego w Polsce” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Łukasz Caban

+48 22 630 30 88
+48 604 054 312

Adwokat

Specjalizacje: prawo obrotu nieruchomościami, prowadzenie spraw sądowych, prawo cywilne i handlowe

Reprezentuje klientów w licznych postępowaniach sądowych i administracyjnych, w tym dotyczących nieruchomości. Uczestniczył w wielu skomplikowanych sporach prowadzonych przed Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie. Prowadził liczne spory sądowe z podmiotami z branży medycznej oraz z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Reprezentował Klientów w precedensowych sprawach zakończonych pozytywnymi orzeczeniami wydanymi przez Sąd Najwyższy.

Współautor komentarza do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz przewodnika o dochodzeniu roszczeń w Polsce. Od wielu lat współpracuje z podmiotami z branży medycznej.

Ekspert prowadzący szkolenia dotyczące teoretycznych i praktycznych aspektów umów najmu w centrach handlowych i magazynowych.

Partner w Kancelarii od 2005 roku.

Doświadczenie zawodowe rozwijał również m.in. w kancelarii Wierzbowski Eversheds jako adwokat, członek zespołu Fuzje&Nabycia oraz Nieruchomości (2002-2005), a także w Peugeot Polska jako prawnik wewnętrzny (2000-2002).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz studiów podyplomowych z zakresu Prawa Własności Intelektualnej na Uniwersytecie Warszawskim.

współpracownicy

Wojciech Majdiuk

Radca prawny

Specjalizacje: prawo obrotu nieruchomościami, prawo administracyjne związane z procesem budowlanym oraz transakcje typu M&A, obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych

W zespole SRC od 2006 roku.

Doświadczenie zawodowe rozwijał w organach administracji samorządowej, zajmując się m.in. problematyką gospodarki nieruchomościami oraz zamówień publicznych (2003-2006).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim.

Krzysztof Mikołajczyk

Adwokat

Specjalizacje: prawo gospodarcze, prawo nieruchomości, ochrona danych osobowych i własności intelektualnej, compliance.

Doradza w kwestiach związanych z ochroną danych osobowych i prywatności, technologii informacyjno-komunikacyjnych, własności intelektualnej oraz prawa ochrony konsumentów.

W zespole SRC od 2014 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds Sutherland (2012-2014) oraz jako prawnik wewnętrzny dla spółek wiodącej polskiej grupy medialno-telekomunikacyjnej (2011-2012).

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Alicja Popłonkowska-Dębińska

Adwokat

Specjalizacje: spory sądowe, obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych, prawo pracy i postępowania administracyjne.

Doświadczony adwokat z licznymi sukcesami w sporach z zakresu prawa pracy, zaangażowana w wiele skomplikowanych postępowań sądowych, ma również doświadczenie w postępowaniach administracyjnych oraz podatkowych, w tym w postępowaniach przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zakończonych podjęciem uchwały składu siedmiu sędziów.

W zespole SRC od 2009 roku.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Socjologii na Uniwersytecie Warszawskim.

Maciej Turczyński

Radca prawny

Specjalizacje: prawo nieruchomości, prawo gospodarcze.

Specjalista zagadnień związanych z nieruchomościami komercyjnymi, w tym obrotem i zarządzaniem takimi nieruchomościami, najmem powierzchni handlowych, biurowych i magazynowych; procesem budowlanym, w tym umowami o roboty budowlane, projektowanie i nadzór oraz zagadnień związanych z działalnością hotelarską.

Doradza międzynarodowym funduszom inwestującym w nieruchomości, najemcom i dzierżawcom powierzchni komercyjnych, a także zagranicznym sieciom hotelowym i gastronomicznym.

W zespole SRC od 2018 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał wcześniej w kancelarii SRC w latach 2009-2014.

W latach 2014-2018, doradzał podmiotom z branży nieruchomości, branży reklamowej i marketingowej oraz kierował działem Legal & Compliance spółki Burger King Poland S.A.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Monika Urbańska

+48 22 630 30 84

Adwokat

Specjalizacje: transakcje typu M&A, spory sądowe, umowy w obrocie gospodarczym oraz związane z procesem budowlanym, obsługa korporacyjna podmiotów gospodarczych, prawo własności intelektualnej.

Współautor komentarza do ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty oraz przewodnika o dochodzeniu roszczeń w Polsce.

W zespole SRC od 2006 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Kancelarii Tomczak i Partnerzy (2005-2006). W czasie studiów odbywała praktyki w kancelarii notarialnej Jolanty Teresy Demczyszyn w Sochaczewie, była również wolontariuszem Fundacji Akademia Iuris udzielającym porad prawnych pro bono.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowego studium „Zarządzanie Finansami Firmy” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie. Ukończyła dwuletni program studiów z zakresu prawa brytyjskiego oraz wspólnotowego w Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego, organizowany przez University of Cambridge we współpracy z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, jak również studium prawa międzynarodowego i kultury zachodu na University of Notre Dame du Lac (Indiana, Stany Zjednoczone).

Tomasz Zapert

+48 22 630 30 85

Radca prawny

Specjalizacje: prawo gospodarcze, prawo nieruchomości.

Doradza w projektach z zakresu prawa spółek, fuzji i nabyć oraz prawa nieruchomości.

Zajmuje się również bieżącą obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych.

W zespole SRC od 2014 roku.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie studiów zdobywał doświadczenie m.in. podczas praktyk w kancelarii notarialnej oraz w urzędach administracji rządowej.

Anna Czerkawska

+48 787 617 303
Adwokat

Specjalizacje: prawo karne gospodarcze, prawo rynku kapitałowego, prawo cywilne i handlowe, spory sądowe.

Specjalista zagadnień związanych z prawem karnym gospodarczym, rynkiem kapitałowym oraz prawem gospodarczym.

Reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz doradza im w bieżącej działalności. 

Z zespołem SRC współpracuje jako of counsel od 2024 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała wcześniej pracując w SRC w latach 2011-2020, a następnie w Komisji Nadzoru Finansowego w latach 2020-2023 na stanowiskach radcy prawnego w Departamencie Spraw Karnych oraz kierownika zespołu prawnego i postępowań w Departamencie Infrastruktury i Obrotu Giełdowego.

Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (dyplom z wyróżnieniem). Skończyła podyplomowe studia z audytu śledczego i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (dyplom z oceną celującą) i w Instytucie Nauk Prawnych PAN z prawa konkurencji.

Wykłada na studiach podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz FinTech) oraz jest autorem publikacji prasowych i współautorem publikacji zbiorowych („Prawo rynku kapitałowego” C.H. Beck).

Ewa Rakowska

+48 22 630 30 97
Aplikantka adwokacka

Specjalizacje: spory sądowe, prawo medyczne, prawo cywilne, prawo nieruchomości.

Zajmuje się również bieżącą obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych.
W zespole SRC od 2019 roku.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz podyplomowego studium „Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyła także kurs „Badania kliniczne i rozwój produktu leczniczego”, organizowany przez Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie studiów zdobywała doświadczenie m.in. podczas praktyk w kancelarii „Dubois i Wspólnicy Kancelaria Adwokacko-Radcowska sp. j.”.

Od 2022 r. wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Mateusz Wachecki

+48 22 630 30 93
Aplikant adwokacki

Specjalizacje: prawo gospodarcze i spółek, prawo nieruchomości.

Uczestniczy w projektach z zakresu prawa spółek, fuzji i nabyć oraz prawa nieruchomości. Do jego obowiązków należy również bieżące wsparcie prawników w obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych, a także przygotowywanie projektów pism procesowych, umów oraz wniosków.


W zespole SRC od 2022 roku.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W trakcie studiów zdobywał doświadczenie w kancelarii Drzewiecki, Tomaszek i Wspólnicy sp. j. (2019 – 2022) asystując w bieżącej obsłudze korporacyjnej podmiotów gospodarczych.

Od 2023 roku wpisany na listę aplikantów adwokackich przy Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Zofia Okrasso

+48 22 630 30 83

Aplikantka adwokacka

Specjalizacje: spory sądowe, prawo własności intelektualnej i przemysłowej, prawo cywilne, prawo nieruchomości

Doradza w projektach z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa cywilnego oraz prawa nieruchomości. Zajmuje się również bieżącą obsługą korporacyjną podmiotów gospodarczych.

W zespole SRC od 2022 roku.

Absolwentka wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (dyplom z wyróżnieniem). Ukończyła także Szkołę Prawa Amerykańskiego „The American System of Criminal Justice”, organizowaną przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie we współpracy z Lincoln Memorial University (Tennessee, Stany Zjednoczone). W trakcie studiów zdobywała doświadczenie w międzynarodowej kancelarii prawnej Olczak-Klimek, van der Kroft, Węgiełek.

Od 2023 r. wpisana na listę aplikantów adwokackich przy Izbie Adwokackiej w Warszawie.

Mariola Postek

+48 22 630 30 92
+48 664 903 928
Koordynator biura

W latach 2001-2006 pracowała w kancelarii Wierzbowski Eversheds na stanowisku asystentki.

W zespole SRC od 2006 roku

Ukończyła studia w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego na Wydziale Handlu Zagranicznego.

Iwona Kamińska

+48 22 630 30 96
+48 698 678 871

Asystentka

W zespole SRC od 2008 roku

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Marketingu w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania ze stopniem licencjata – specjalność Zarządzanie Zasobami Ludzkimi oraz absolwentka kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność: rynki finansowe w Akademii Finansów i Biznesu Vistula ze stopniem magistra.

Dorota Wełnicka

+48 22 630 30 80

Asystentka

W zespole SRC od 2021 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w Servier Polska Sp. z o.o., w Fundacji na rzecz Różnorodności Społecznej oraz prowadząc własną działalność gospodarczą.

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych (2001) – magister socjologii ze specjalizacją edukacja obywatelska. W 2001 r. ukończyła studia podyplomowe z zakresu badań marketingowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w Instytucie Filozofii i Socjologii.

Zespół SRC tworzą również wybrani specjaliści – eksperci pozostałych dziedzin prawa, architekci, finansiści, informatycy, tłumacze; osoby, które od wielu lat współpracują z naszą kancelarią, a których obecność chcielibyśmy w tym miejscu zaznaczyć.

Leading Firm Legal 500 Emea 2024