dane kontaktowe

Smolarek, Rogala, Caban
Adwokaci i Radcowie Prawni
Spółka partnerska

Warsaw Corporate Center
ul. Emilii Plater 28
00-668 Warszawa
Tel. +48 22 630 30 80
Fax +48 22 630 30 81
src@srclaw.pl

dane rejestrowe

Kancelaria Smolarek Rogala, Caban – Adwokaci i Radcowie Prawni działa jako spółka partnerska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000245785.

Pełna nazwa, siedziba i adres firmy:

Smolarek, Rogala, Caban – Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka partnerska ul. Emilii Plater 28, 00-668 Warszawa, Polska

NIP: 701-000-00-34
REGON: 140344774

Rachunek Bankowy PLN: mBank 67 1140 2017 0000 4402 0499 0190
Rachunek Bankowy EUR: mBank PL74 1140 2017 0000 4112 0036 2889

Leading Firm Legal 500 Emea 2024