co nowego

co nowego

CZWARTA Z RZĘDU NOMINACJA SRC DO CEE INVESTMENT AWARDS

Z przyjemnością informujemy, że kancelaria SRC została w tym roku, czwarty raz z rzędu, nominowana do nagrody EuropaProperty CEE Investment Awards w kategorii „Law Firm of the Year 2022”. Organizatorzy konkursu docenili nie tylko bieżące zaangażowanie...

czytaj dalej

NOMINACJA SRC DO EUROBUILD AWARDS 2022

Bogate doświadczenie zespołu oraz mnogość i różnorodność projektów z branży nieruchomości biurowych, hotelowych i handlowych oraz odnawialnych źródeł energii, nad którymi pracowali prawnicy kancelarii SRC, zaowocowały kolejną już nominacją kancelarii do Eurobuild...

czytaj dalej

USTAWA O EMERYTURACH I RENTACH – OBNIŻONY WIEK EMERYTALNY

Z dniem 1 października 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przywraca wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co...

czytaj dalej

WYGRANA KANCELARII W SPORZE ZE SKARBEM PAŃSTWA

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną Kancelarii wniesioną w sporze ze Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (sygn. akt: I CSK 501/13). Kancelaria SRC wniosła w imieniu swojego Klienta pozew o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez...

czytaj dalej

SUKCES KANCELARII PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM

Kancelaria SRC wygrała przed Sądem Najwyższym sprawę swojego Klienta dotyczącą ustalenia nieważności postanowienia umowy dzierżawy (sygn. akt: II CSK 290/13). Klient Kancelarii jako wydzierżawiający był stroną umowy dzierżawy, która zawierała postanowienie...

czytaj dalej

WYGRANA KANCELARII W SPORZE Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

Sąd Najwyższy utrzymał korzystne dla Klienta Kancelarii – podmiotu prowadzącego działalność leczniczą – rozstrzygnięcia sądów I oraz II instancji, w sprawie dotyczącej zapłaty za świadczenia nadlimitowe.Nasza Kancelaria już na etapie przedsądowym reprezentowała...

czytaj dalej

SUKCES KANCELARII PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM

Kancelaria SRC wygrała dla swojego klienta, duńskiej spółki, sprawę przed Sądem Najwyższym (sygn. akt. II CSK 70/13) w sporze z polskim przewoźnikiem. Sprawa dotyczyła interpretacji przepisów Konwencji o umowie międzynarodowego drogowego przewozu towarów –...

czytaj dalej