co nowego

co nowego

CZWARTA Z RZĘDU NOMINACJA SRC DO CEE INVESTMENT AWARDS

Z przyjemnością informujemy, że kancelaria SRC została w tym roku, czwarty raz z rzędu, nominowana do nagrody EuropaProperty CEE Investment Awards w kategorii „Law Firm of the Year 2022”. Organizatorzy konkursu docenili nie tylko bieżące zaangażowanie...

czytaj dalej

NOMINACJA SRC DO EUROBUILD AWARDS 2022

Bogate doświadczenie zespołu oraz mnogość i różnorodność projektów z branży nieruchomości biurowych, hotelowych i handlowych oraz odnawialnych źródeł energii, nad którymi pracowali prawnicy kancelarii SRC, zaowocowały kolejną już nominacją kancelarii do Eurobuild...

czytaj dalej

USTAWA O EMERYTURACH I RENTACH – OBNIŻONY WIEK EMERYTALNY

Z dniem 1 października 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przywraca wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co...

czytaj dalej

WYGRANA KANCELARII W SPORZE ZE SKARBEM PAŃSTWA

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną Kancelarii wniesioną w sporze ze Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (sygn. akt: I CSK 501/13). Kancelaria SRC wniosła w imieniu swojego Klienta pozew o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez...

czytaj dalej

SUKCES KANCELARII PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM

Kancelaria SRC wygrała przed Sądem Najwyższym sprawę swojego Klienta dotyczącą ustalenia nieważności postanowienia umowy dzierżawy (sygn. akt: II CSK 290/13). Klient Kancelarii jako wydzierżawiający był stroną umowy dzierżawy, która zawierała postanowienie...

czytaj dalej

WYGRANA KANCELARII W SPORZE Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

Sąd Najwyższy utrzymał korzystne dla Klienta Kancelarii – podmiotu prowadzącego działalność leczniczą – rozstrzygnięcia sądów I oraz II instancji, w sprawie dotyczącej zapłaty za świadczenia nadlimitowe.Nasza Kancelaria już na etapie przedsądowym reprezentowała...

czytaj dalej