KANCELARIA SRC WYGRYWA PRZED WOJEWÓDZKIM SĄDEM ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE ODMOWY WYDANIA DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

5 lutego 2024

Kancelaria SRC reprezentowała przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym klienta, będącego deweloperem mieszkaniowym. 

Sprawa dotyczyła niekorzystnej dla klienta decyzji Prezydenta m.st. Warszawy o odmowie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie dodatkowych pięter w budynku mieszkalnym w samym centrum Warszawy.

W ramach postępowania administracyjnego, organy obydwu instancji odmówiły wydania decyzji o warunkach zabudowy, powołując się na pozaustawowe przesłanki wynikające z „ładu urbanistycznego”, z dodatkowym powołaniem na cechy okolicznych budynków, nieaktualne już od ponad dekady. 

W wyniku skargi złożonej przez kancelarię SRC, Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał korzystny dla naszego klienta wyrok, który uchyla powyższe decyzje odmowne.

Sprawę z ramienia Kancelarii SRC prowadził radca prawny Wojciech Majdiuk.

“Jesteśmy bardzo dumni, że udało nam się przekonać sąd do uchylenia odmownych decyzji, które wydane zostały bez jakiejkolwiek podstawy prawnej. Prowadzenie procesu budowlanego w Polsce jest już wystarczająco trudne w światle obowiązujących przepisów. Organy nie mogą tego procesu dodatkowo utrudniać, działając w sposób pozaprawny” – stwierdził Łukasz Caban, partner kancelarii SRC

wróć do listy artykułów

back to news list

Leading Firm Legal 500 Emea 2024