Kancelaria SRC reprezentowała przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym klienta, będącego deweloperem mieszkaniowym.  Sprawa dotyczyła niekorzystnej dla klienta decyzji Prezydenta m.st. Warszawy o odmowie wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na...

czytaj dalej