KANCELARIA SRC WYGRYWA SPRAWĘ DEKRETOWĄ PRZED NACZELNYM SĄDEM ADMINISTRACYJNYM

3 lipca 2024

Kancelaria SRC reprezentowała przed Naczelnym Sądem Administracyjnym zagranicznego inwestora, właściciela jednego z największych i najbardziej rozpoznawalnych wieżowców w Warszawie, w sprawie roszczeń wysuwanych przez spadkobierców byłych właścicieli gruntu.

Postępowanie dotyczyło stwierdzenia nieważności orzeczenia Prezydium Rady Narodowej m.st. Warszawy z 1951 roku, odmawiającego przyznania prawa własności czasowej do nieruchomości dotychczasowym właścicielom.

Właściwy minister stwierdził nieważność ww. orzeczenia w części dotyczącej gruntu, na którym położony jest budynek Klienta. 

W imieniu Klienta, Kancelaria SRC wniosła skargę na tę decyzję, która została uwzględniona przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w 2020 r.

Od korzystnego dla Klienta wyroku, druga strona wniosła skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

Naczelny Sąd Administracyjny podzielił stanowisko SRC w sprawie prawidłowości wydanego przez WSA wyroku, w którym sąd ten orzekł, iż decyzja z 1951 r. jest prawidłowa, bo przeznaczenie działki w obowiązującym wówczas planie zagospodarowania przestrzennego nie było do pogodzenia z przyznaniem prawa własności czasowej.

W toku sprawy podniesiona została także kwestia zawieszenia postępowania prowadzonego przed NSA, z uwagi na toczące się w Trybunale Konstytucyjnym postępowanie dotyczące oceny zgodności z konstytucją nowelizacji przepisów kodeksu postępowania administracyjnego z 2021 r., która wprowadziła brak możliwości prowadzenia spraw o stwierdzenie nieważności aktów administracyjnych wydanych dawniej niż przed 30 laty. NSA, podzielając argumentację SRC, odmówił zawieszenia postępowania stwierdzając, że przepisy, którymi zajmuje się Trybunał Konstytucyjny weszły w życie już po wydaniu zaskarżonej decyzji i wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Sprawę z ramienia SRC prowadziła adw. Alicja Popłonkowska-Dębińska.

wróć do listy artykułów

back to news list

Leading Firm Legal 500 Emea 2024