co nowego

co nowego

WYGRANA KANCELARII W SPORZE ZE SKARBEM PAŃSTWA

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną Kancelarii wniesioną w sporze ze Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (sygn. akt: I CSK 501/13). Kancelaria SRC wniosła w imieniu swojego Klienta pozew o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez...

czytaj dalej

SUKCES KANCELARII PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM

Kancelaria SRC wygrała przed Sądem Najwyższym sprawę swojego Klienta dotyczącą ustalenia nieważności postanowienia umowy dzierżawy (sygn. akt: II CSK 290/13). Klient Kancelarii jako wydzierżawiający był stroną umowy dzierżawy, która zawierała postanowienie...

czytaj dalej

WYGRANA KANCELARII W SPORZE Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

Sąd Najwyższy utrzymał korzystne dla Klienta Kancelarii – podmiotu prowadzącego działalność leczniczą – rozstrzygnięcia sądów I oraz II instancji, w sprawie dotyczącej zapłaty za świadczenia nadlimitowe.Nasza Kancelaria już na etapie przedsądowym reprezentowała...

czytaj dalej

SUKCES KANCELARII PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM

Kancelaria SRC wygrała dla swojego klienta, duńskiej spółki, sprawę przed Sądem Najwyższym (sygn. akt. II CSK 70/13) w sporze z polskim przewoźnikiem. Sprawa dotyczyła interpretacji przepisów Konwencji o umowie międzynarodowego drogowego przewozu towarów –...

czytaj dalej