co nowego

co nowego

USTAWA O EMERYTURACH I RENTACH – OBNIŻONY WIEK EMERYTALNY

Z dniem 1 października 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw. Ustawa przywraca wiek emerytalny wynoszący co najmniej 60 lat dla kobiet i co...

czytaj dalej

WYGRANA KANCELARII W SPORZE ZE SKARBEM PAŃSTWA

Sąd Najwyższy uwzględnił skargę kasacyjną Kancelarii wniesioną w sporze ze Skarbem Państwa – Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad (sygn. akt: I CSK 501/13). Kancelaria SRC wniosła w imieniu swojego Klienta pozew o odszkodowanie za szkody wyrządzone przez...

czytaj dalej

SUKCES KANCELARII PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM

Kancelaria SRC wygrała przed Sądem Najwyższym sprawę swojego Klienta dotyczącą ustalenia nieważności postanowienia umowy dzierżawy (sygn. akt: II CSK 290/13). Klient Kancelarii jako wydzierżawiający był stroną umowy dzierżawy, która zawierała postanowienie...

czytaj dalej

WYGRANA KANCELARII W SPORZE Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

Sąd Najwyższy utrzymał korzystne dla Klienta Kancelarii – podmiotu prowadzącego działalność leczniczą – rozstrzygnięcia sądów I oraz II instancji, w sprawie dotyczącej zapłaty za świadczenia nadlimitowe.Nasza Kancelaria już na etapie przedsądowym reprezentowała...

czytaj dalej

SUKCES KANCELARII PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM

Kancelaria SRC wygrała dla swojego klienta, duńskiej spółki, sprawę przed Sądem Najwyższym (sygn. akt. II CSK 70/13) w sporze z polskim przewoźnikiem. Sprawa dotyczyła interpretacji przepisów Konwencji o umowie międzynarodowego drogowego przewozu towarów –...

czytaj dalej
Leading Firm Legal 500 Emea 2024