KOLEJNY SUKCES KANCELARII SRC PRZED WOJEWÓDZKIM SĄDEM ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

18 kwietnia 2023

Kancelaria SRC reprezentowała przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym klienta, będącego jednym z czołowych dostawców usług w Polsce w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. 

Sprawa dotyczyła niekorzystnej dla klienta linii orzeczniczej wojewódzkich sądów administracyjnych, która wskazywała, że organ podatkowy może odmówić podatnikowi zwolnienia z podatku od nieruchomości, powołując się na ryzyko, że takie zwolnienie uznane zostanie za naruszające przepisy unijne dotyczące pomocy de minimis, a więc stanowić będzie niedozwoloną pomoc publiczną. 

W wyniku skargi złożonej przez kancelarię SRC, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wydał korzystny dla naszego klienta wyrok, który przełamuje tę linię orzeczniczą i wskazuje, że organ podatkowy nie ma prawa powoływać się na ryzyko naruszenia unijnych przepisów dotyczących pomocy de minimis w celu odmowy zwolnienia podatnika z zapłaty podatku od nieruchomości.

Sprawę z ramienia Kancelarii SRC prowadziła adwokat Alicja Popłonkowska-Dębińska.

“Cieszymy się, że nasza praca pomogła doprowadzić do przełamania tej niekorzystnej linii orzeczniczej sądów administracyjnych, która szkodziła i wciąż niestety szkodzi wielu uczciwym przedsiębiorcom, którzy do tej pory nie byli w stanie uzyskać obrony swoich praw w tym zakresie przed polskimi sądami.” – stwierdził Łukasz Caban, partner kancelarii SRC.

wróć do listy artykułów

back to news list

Leading Firm Legal 500 Emea 2024