KANCELARIA SRC WYGRYWA PRZED WOJEWÓDZKIM SĄDEM ADMINISTRACYJNYM W SPRAWIE OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI RUROCIĄGU TECHNOLOGICZNEGO

31 maja 2023

Kancelaria SRC reprezentowała przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym klienta, będącego jednym z czołowych dostawców usług w Polsce w zakresie zarządzania energią, gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej. 

Sprawa dotyczyła niekorzystnej dla klienta interpretacji podatkowej w przedmiocie opodatkowania podatkiem od nieruchomości rurociągów technologicznych znajdujących się wewnątrz budynku.

Na etapie postępowania przed organem podatkowym, organ ten wydał interpretację stwierdzającą, że rurociągi technologiczne, znajdujące się wewnątrz budynku, stanowią oddzielne budowle z punktu widzenia przepisów o podatku od nieruchomości, w związku z czym podlegają oddzielnemu opodatkowaniu tym podatkiem, obok samego budynku. 

W wyniku skargi złożonej przez kancelarię SRC, Wojewódzki Sąd Administracyjny wydał korzystny dla naszego klienta wyrok, który uchyla powyższą interpretację i stwierdza, że rurociąg technologiczny znajdujący się wewnątrz budynku, jako część tego budynku, jest zwolniony z opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Sprawę z ramienia Kancelarii SRC prowadziła adwokat Alicja Popłonkowska-Dębińska.

“Jesteśmy dumni, że udało nam się doprowadzić do wydania tego wyroku, który jest nie tylko korzystny dla naszego klienta, ale także sprawiedliwy, zarówno z prawnego punktu widzenia, jak i z punktu widzenia zwykłej słuszności” – stwierdził Łukasz Caban, partner kancelarii SRC.

wróć do listy artykułów

back to news list

Leading Firm Legal 500 Emea 2024