KANCELARIA SRC WYGRYWA PRZED SĄDEM OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W SPRAWIE KARY NAŁOŻONEJ PRZEZ URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

22 czerwca 2023

Kancelaria SRC reprezentowała przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów swojego wieloletniego klienta, będącego zagranicznym deweloperem farm fotowoltaicznych.

Sprawa dotyczyła wydanej przez Urząd Regulacji Energetyki decyzji, nakładającej karę za niezgłoszenie w terminie ustawowym wniosku o zmianę koncesji.

Na etapie postępowania przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki, organ ten wydał decyzję, w której orzekł, że klient kancelarii nie dochował terminu złożenia wniosku o zmianę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej i nałożył na klienta karę finansową. 

W wyniku odwołania złożonego przez kancelarię SRC, Sąd Okręgowy w Warszawie – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał korzystny dla naszego klienta wyrok, który zmienia powyższą decyzję poprzez odstąpienie od wymierzenia kary i podziela argumentację kancelarii, wskazującą, że pomimo uznaniowości organu w wymierzaniu kary, sąd ma prawo w określonych stanach faktycznych dokonać odmiennej niż organ oceny szkodliwości czynu, która ostatecznie doprowadzi do odmiennej oceny możliwości wymierzenia samej kary.

Sprawę z ramienia Kancelarii SRC prowadzili radcowie prawni Tomasz Zapert i Monika Smolarek.“Cieszymy się, że mogliśmy wspomóc naszego klienta w przywróceniu mu poczucia sprawiedliwości poprzez uchylenie kary w sprawie, w której kara ta nigdy nie powinna zostać na niego nałożona” – mówi Monika Smolarek, partner kancelarii SRC.

wróć do listy artykułów

back to news list

Leading Firm Legal 500 Emea 2024