ORZECZENIE NSA DOTYCZĄCE OPODATKOWANIA WSPÓŁWŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

9 października 2018

24 września 2018, w sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię, Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów rozstrzygnął dotychczasowe rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych i orzekł z korzyścią dla naszego klienta, (…)

iż art. 3 ust. 5 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w brzmieniu obowiązującym do dnia 31 grudnia 2015 r. ma również zastosowanie w przypadku, gdy właścicielem wyodrębnionych lokali pozostaje jeden podmiot. Dotychczas w orzecznictwie Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego poszczególne składy orzekające uzależniały możliwość stosowania powołanego przepisu, który określa korzystny dla podatników sposób opodatkowania nieruchomości stanowiących współwłasność, od wyodrębnienia lokali co najmniej dla dwóch podmiotów.

wróć do listy artykułów

back to news list

Leading Firm Legal 500 Emea 2024