WYGRANA KANCELARII W SPORZE Z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA

Sąd Najwyższy utrzymał korzystne dla Klienta Kancelarii – podmiotu prowadzącego działalność leczniczą – rozstrzygnięcia sądów I oraz II instancji, w sprawie dotyczącej zapłaty za świadczenia nadlimitowe.Nasza Kancelaria już na etapie przedsądowym reprezentowała...

SUKCES KANCELARII PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM

Kancelaria SRC wygrała dla swojego klienta, duńskiej spółki, sprawę przed Sądem Najwyższym (sygn. akt. II CSK 70/13) w sporze z polskim przewoźnikiem. Sprawa dotyczyła interpretacji przepisów Konwencji o umowie międzynarodowego drogowego przewozu towarów –...